امتحانات
ارشد

راهکار دانشگاه آزاد برای دانشجویانی که کد پایان‌نامه/رساله خود را دریافت نکرده‌اند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، شیوه‌نامه تکمیلی یکپارچه‌سازی مدیریت پژوهش تحصیلات تکمیلی این دانشگاه را ابلاغ کرد و بر این اساس تمامی‌دانشجویان تحصیلات تکمیلی ...
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
ارشد

شیوه‌نامه فعالیت آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه آزاد در شرایط فاصله‌گذاری هوشمند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی‌شیوه نامه فعالیت آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه آزاد اسلامی‌در شرایط فاصله گذاری هوشمند ناشی از شیوع کرونا را ابلاغ کرد. ...

ناوبری پست ها