دانشگاه تهران
آموزش مجازی

معاون آموزشی دانشگاه خبر داد؛ دفاع از پایان‌نامه‌های دانشگاه تهران به صورت مجازی

معاون آموزشی دانشگاه تهران با بیان این‌که هم‌اکنون جلسات دفاع پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دکترای دانشجویان دانشگاه تهران به صورت موردی و مجازی در ...

ناوبری پست ها