تدریس دروس معارف
0

مدیریت امور دروس معارف اسلامی‌از تصویب و ابلاغ جدول کتب قابل تدریس دروس معارف اسلامی‌و ممنوعیت تدریس به صورت جزوات استادان معارف اسلامی‌به دانشگاه‌‌ها خبر داد.

به گزارش دانشگاه آنلاین، به نقل از ایسنا، کمیسیون محتوا و متن دروس معارف اسلامی‌پس از تصویب جدول کتب قابل تدریس دروس معارف اسلامی، ممنوعیت تدریس این دروس به صورت جزوات استادان معارف اسلامی‌به دانشگاه‌ها را ابلاغ شد.

کمیسیون تخصصی محتوا و متن در اواخر سال ۹۸ بر اساس آیین نامه اجرایی شورای معارف نهاد با وظایف بررسی عناوین و سرفصل‌‌های دروس معارف اسلامی، تعیین شاخص‌‌های تدوین متن بر اساس سرفصل‌‌های مصوب و سیاست ا و رویکردهای شورای معارف اسلامی، ارائه سیاست‌های پیشنهادی تولید و تدوین متون و محتوای دروس معارف اسلامی‌و متون مکمل، بررسی و تایید متون و محتوای پیشنهادی برای دروس معارف اسلامی‌و متون مکمل، بررسی و تایید متون و محتوای پیشنهادی برای دروس معارف اسلامی، ارائه سیاست‌های پیشنهادی نشر و توزیع متن دروس معارف اسلامی، پیشنهاد روش‌ها و ابزارهای ارائه دروس (استفاده از نرم‌ افزارها و ابزارهای آموزشی)، نظارت، ارزیابی و اخذ بازخورد از متون مدون معارف اسلامی‌و  بررسی و ارزیابی میزان انطباق عملکرد دستگاه‌‎های مجری با سیاست‌های مصوب در خصوص دروس معارف اسلامی‌تشکیل شد.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، لیست کتب مورد تأیید دروس معارف اسلامی اینجا قابل مشاهده است.

آغاز ثبت نام آزمون دانشنامه دندانپزشکی از ۱۷ خرداد

مقاله قبلی

رونق جعل مدارک تحصیلی؛ از واقعیت تا انکار

مقاله بعدی

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید

نظرات

پاسخ دهید

بیشتر در خبر