دانشگاه تربیت مدرس
0

معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه هیچ کلاس حضوری تا پایان ترم برگزار نمی‌شود، گفت:پس از بازگشایی دانشگاه، اتاق‌های خوابگاهی تک یا دونفره می‌شوند.

به گزارش دانشگاه آنلاین، محمدرضا کلباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه این دانشگاه برای بازگشایی از ۱۷ خردادماه، گفت: امروز جلسه‌ای در خصوص بازگشایی دانشگاه از ۱۷ خردادماه برگزار و تصمیم بر این شد که آموزش مجازی تا پایان ترم برگزار شود؛ بنابراین هیچ کلاس حضوری در این نیمسال نخواهیم داشت.

برگزاری کلاسهای عملی از ۱۷ خرداد تا ۲۰ تیرماه

معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه در حال برنامه ریزی برای برگزاری دروس عملی دانشجویان هستیم، گفت: در نظر داریم خوابگاه‌ها را برای این دسته از دانشجویان آماده کنیم تا این دروس به صورت فشرده در یک ماه (از ۱۷ خرداد تا ۲۰ تیرماه) به پایان برسد.

ممکن است امتحانات ترکیبی باشد

کلباسی درباره نحوه برگزاری امتحانات، گفت: هنوز در خصوص نحوه برگزاری امتحانات به روش مشخصی نرسیده ایم اما تا پایان هفته جمع بندی خواهد شد. به نظر ما امتحانات می‌تواند حضوری و یا ترکیبی (مجازی و حضوری) باشد؛ یعنی می‌خواهیم برای آن دسته از اساتیدی که می‌توانند امتحان را به صورت مجازی برگزار کنند، شرایط را مهیا کنیم. از آن سو آن دروسی که پیچیدگی‌های خاصی دارد، امتحان به صورت حضوری برگزار شود.

احتمال برگزاری امتحانات به صورت مقطعی

وی ادامه داد: منتها برای جلوگیری از تراکم دانشجویان در دانشگاه، در حال بررسی هستیم تا به طور مثال دانشجویان به صورت مقطعی امتحان دهند؛ به این صورت که ابتدا دانشجویان ارشد و پس از آن دانشجویان دکتری در دانشگاه حضور یابند.

معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس اظهار کرد: یا ممکن است دانشکده‌ها را تقسیم کنیم و دانشجویان دانشکده‌ها در بازه‌های زمانی مختلف امتحان دهند. دانشگاه تربیت مدرس ۱۷ دانشکده دارد و می‌توان آنها را به دو یا سه گروه تقسیم کرد.

اتاق‌های خوابگاهی تک یا دو نفره می‌شوند

کلباسی با اعلام اینکه نحوه برگزاری امتحانات حداکثر تا اواسط هفته آینده ابلاغ خواهد شد، گفت: از طرفی در حال بررسی نحوه حضور دانشجویان در خوابگاه‌ها هستیم و نظر ما این است که در یک اتاق حداکثر دو نفر حضور یابد؛ البته ایده آل این است که به صورت تک نفره اتاق در اختیار دانشجویان قرار دهیم.

نحوه رسیدگی به تخلفات اساتید/ توهین استاد به دانشجو تخلف است

مقاله قبلی

حضور دانشجویان صرفا برای امتحانات پایان‌ترم خواهد بود

مقاله بعدی

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید

نظرات

پاسخ دهید

بیشتر در امتحانات